Specjalizujemy się w tłumaczeniu tekstów dla następujących sektorów rynku:

 • • Rynek usług prawniczych, w tym:
 • – Ustawodawstwo
 • – Prawo procesowe
 • – Prawo spółek
 • – Prawo pracy
 • – Prawo podatkowe
 • – Prawo na dobrach niematerialnych
 • – Inne dziedziny prawa

 • • Rynek usług finansowych
 • • Rynek papierów wartościowych
 • • Rynek usług handlowych
 • • Rynek nieruchomościowy
 • • Rynek usług telekomunikacyjnych
 • • Rynek usług TV i innych mediów
 • • Rynek ubezpieczeniowy
 • • Rynek energetyczny
 • • Rynek usług księgowych i audytorskich


logo